Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše škola je organizována jako malotřídní dvojtřídní škola s jedním oddělením školní družiny, jednou třídou mateřské školy a školní jídelnou.

Základní škola 

Má 3 učebny, 1 místnost vybavenou počítači s připojením k internetu a školní družinu.  Základní škola využívá  tělocvičnu, která je součástí budovy školy, dále venkovní hřiště v těsné blízkosti školy a k některým výukovým aktivitám i překrásné okolní přírody kolem městyse Přídolí, který naši školu zřizuje.

Škola je vybavena novým školním nábytkem, didaktickými a učebními pomůckami.

Základní škola pracuje podle ŠVP Základní škola a jeho podstatou je rozvoj žáka v souladu s respektováním jeho individuality. Nabízíme žákům takové metody práce, aby bylo učivo snadněji pochopeno a aby měl žák radost ze svého úspěchu. ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Školáci se účastní nejrůznějších akcí, soutěží, výletů a exkurzí, plaveckého výcviku a dokonce sami pořádáme každoročně Přídolský lehkoatletický trojboj malotřídních škol.

Mateřská škola 

Školka je jednotřídní s oddělenou ložnicí pro klidný a nerušený spánek dětí a další menší místností, která je také využitelná jako třída. Školka je vybavena novým nábytkem a množstvím moderních didaktických pomůcek. Součástí prostoru je velká školní zahrada s pískovištěm a dalšími novými herními prvky, které byly během podzimu 2015 rekonstruovány kvůli větší bezpečnosti. Předškolní děti absolvují plavecký výcvik se žáky ZŠ, jezdíme na různé exkurze, na výlety, koncerty a občas k nám zavítají některé divadelní spolky se svými divadelním představením. 

Každý rok máme pro děti připravenou nabídku zájmových kroužků. V roce 2015/2016 je to kroužek Předškoláček, který pomáhá dětem zjednodušit přestup z mateřské školy do školy základní.  

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu  "Ta naše školička je plná sluníčka. Sluníčko září i z dětských tváří..." (ŠVP). Hlavní cíle jsou rozděleny do třech oblastí:

  1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. 
  2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 
  3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Dále koncepce MŠ vychází z místních zvyků a tradic.

 

Školní jídelna 

Je spojovací částí ZŠ a MŠ. Jídelna zajišťuje celodenní stravování pro děti z MŠ a obědy pro žáky a zaměstnance ZŠ. Školní jídelnu také využívají cizí strávníci.

Školská rada byla zvolena v roce 2015 a sestává ze tří členů:

Za pedagogy - Diana Brožová